Θεσσαλονίκη

Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

6971671994

Καλλιπόλεως, Τ.Κ. 572 00